TOTAL Česká republika
motorsport-tema3.jpg motorsport-mobile-3.jpg

Team Peugeot Total
Vítězem Dakaru 2017

  • Články
  • PEUGEOT 3008 DKR V BARVÁCH PRO DAKAR 2017

PEUGEOT 3008 DKR V BARVÁCH PRO DAKAR 2017

peugeot_3008dkr_color1.jpg

V září 2016 odhalil Peugeot novou zbraň, se kterou se pokusí ubránit svůj loňský titul z  Dakaru. Poté, co ji čtyři slavné posádky podrobily několika náročným testům, nastal čas obléci ji do bitvy.

Všechny posádky už jsou připraveny: zlatí z Dakaru - Stéphane PETERHANSEL / Jean-Paul COTTRET, dále vítězové letošní Silk Way Rally Cyril DESPRES / David CASTERA, Carlos SAINZ / Lucas CRUZ – druzí na Rally Maroko, a nechybějí ani Sébastien LOEB / Daniel ELENA.

Na oficiální tiskové konferenci k Dakaru 2017, která se konala ve středu 23. listopadu 2016 v Paříži a představila trasu Dakaru, se objevil i PEUGEOT 3008 DKR. Odhalil zde svou novou podobu v  barvách partnerů: Total, Red Bull, Sparco et BFGoodrich.

Fotogalerie

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png