TOTAL Česká republika
motorsport-tema3.jpg motorsport-mobile-3.jpg

DAKAR 2018
třetí vítězství týmu Peugeot Total v řadě

  • Články
  • DS VIRGIN RACING TEAM ÚSPĚŠNĚ DOKONČIL TESTOVÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM ŠAMPIONÁTU FIA FORMULA E

DS VIRGIN RACING TEAM ÚSPĚŠNĚ DOKONČIL TESTOVÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM ŠAMPIONÁTU FIA FORMULA E

ds-performance-formulae-official-valencia-testing-56_0.jpg

Během testovacího programu týmu DS Virgin Racing se závodní jezdci Sam Bird a AlexLynn soustředili se na získání cenných zkušeností s novými závodními vozy před zahájením sezóny 2017/18. Tým provedl řadu simulací závodů i kvalifikací, jelikož je jeho cílem pokračovat v předchozích úspěších v šampionátu FIA Formula E.

K třídennímu testovacímu programu jezdec Bird řekl: "Přípravy proběhly výborně. Dokázali jsme zajet rychlejší časy, ale tato trať není zcela vhodná pro závody vozů Formula E, takže budeme muset počkat a uvidíme, jak se vše projeví v reálných závodech nadcházejícího šampionátu. Vůz se dobře ovládá, díky několika malým, ale významným vylepšením, které optimalizují vlastnosti našeho závodního monopostu."

Jezdec Lynn říká: "Celkově se jednalo o setkání týmu s velice pozitivní atmosférou, které spolu s údaji shromážděnými z našeho testovacího programu nám dává dobrý vstup do letošní sezóny. Už se nemohu se dočkat, až zahájím svoji první sezónu ve Formuli E. "

Vedoucí týmu Alex Tai komentoval: "Mám radost z celkového fungování a výkonu týmu. Opět jsme ukázali, že máme konkurenceschopný vůz pro naši čtvrtou sezónu v šampionátu Formula E. Okruh ve Valencii není ideálním místem pro testování, takže je těžké uvést s jistotou, kde se nacházíme v porovnáni s jinými závodními týmy. Oba naši jezdci jsou ve výtečné formě, připraveni zajet ty nejlepší výsledky. Celý tým se již nemůže dočkat zahájení sezóny, aby mohl předvést své schopnosti. "

Šéf DS Performance, Xavier Mestelan Pinon dodal: "Toto oficiální testování je konečná zkouška před začátkem sezóny. Ověřili jsme technickou stránku monopostů rozvíjenou během našich testů, výzkumu a vývoje, který začal v lednu s DSV-03. Vozy jsou po technické stránce velmi složité. Zkušenosti získané za poslední tři roky nám umožňují lépe předvídat technické problémy, které se mohou u e-formulí objevit."

Šampionát 2017/2018 FIA Formula E začíná již 2. prosince v Hongkongu.

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png