TOTAL Česká republika
motorsport-tema3.jpg motorsport-mobile-3.jpg

DAKAR 2018
třetí vítězství týmu Peugeot Total v řadě

  • Články
  • Posádka Autoklub Peugeot Rally Talent bodovala na 36. Valašské rally

Posádka Autoklub Peugeot Rally Talent bodovala na 36. Valašské rally

z1_valaska-2017-peugeot-photo-zdenek_sluka-0036.jpg

Posádka AUTOKLUB PEUGEOT RALLY TALENT ve složení Filip Mareš a Jan Hloušek o víkendu zahájila sezonu na JANČA – 36. Valašské rally. Současně se v rámci této soutěže zúčastnili jako jedni z favoritů nově vzniklého PEUGEOT TOTAL RALLY CUPu 2017. Stejně jako v předchozím roce posádka sedlá osvědčený Peugeot 208 R2, o který se jim v této sezoně stará milovický GEKON Racing. 

V první etapě Valašské rally  utržila posádka penalizaci 30 vteřin za neprojetí retardéru na trati 3. rychlostní zkoušky. Další chyby se posádka dopustila  na začátku nedělní etapy. „Budu-li upřímný, věřil jsem před startem Valašky v lepší než třetí místo v hodnocení naší nabité třídě. Z bojů o lepší umístění nás tentokrát vyřadily především dvě mé hloupé chyby v retardérech. V sobotu jsme za neprojetí po mém nedobrzdění "vyfasovali" 30 vteřin penalizace a hned v neděli ráno jsem se nechal nachytat štěrkem na Bystřičce, zhasl mi motor a museli jsme couvat. S odstupem přesto hodnotím náš výsledek kladně a body za 3. místo jsou slušným základem do dalšího průběhu sezóny. Rychlost jsme snad na několika RZ také ukázali, zapracovat ale musím na vyrovnanosti svých výkonů v průběhu celého závodu. Vyzdvihnout musím každopádně rychlost našich soupeřů. Myslím si, že hned první závod sezóny potvrdil, že boje v naší třídě budou letos ještě vyrovnanější, než v loňské sezóně,“ hodnotí první start Filip Mareš.

V rámci PEUGEOT TOTRAL RALLY CUPu posádka obsadila druhé místo, ve velmi nabité třídě 6 potom místo třetí. Ve čtvrtek ve večerních hodinách našeho času startuje tato posádka v národních barvách za tým ACCR CZECH TEAM na  Azores Airlines Rallye v kategorii U27. Příští start v rámci TrueCam Mistrovství ČR v rally 2017 je čeká na 52. Rallye Šumava ve dnech 21. – 22. dubna 2017.

Fotogalerie

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png